Cá kho làng Vũ Đại Hà Nam
  • Hương Đào
  • May 6, 2016
  • Comments Off on Cá kho làng Vũ Đại Hà Nam

Món cá kho thì nghe quá bình dân, cứ như món ăn hàng ngày ở nhà trong những bữa cơm đạm bạc, nơi nào, vùng nào mà chẳng có. Thế nhưng, mang món ăn ấy đi làm “thương hiệu” thì chắc chỉ có chuyện ở làng Vũ Đại, Hà Nam. Người dân làng Vũ Đại…