Bánh lòng Kinh Môn
  • Hương Đào
  • May 6, 2016
  • Comments Off on Bánh lòng Kinh Môn

Bánh “lòng” khác biệt với những loại bánh làm từ gạo khác như bánh cáy, chè lam,… bởi vị ngọt dẻo bùi thơm, cay nhẹ của gừng, bỏng gạo nếp cái hoa vàng, lạc rang và đường quyện lại. Sản vật của vùng đất núi An Phụ dù chưa được nhiều người biết đến nhưng…