Rươi tươi Tứ Kỳ Hải Dương
  • Hương Đào
  • May 7, 2016
  • Comments Off on Rươi tươi Tứ Kỳ Hải Dương

Rươi là sinh vật sống vùng nước lợ chỉ xuất hiện cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi những ngày nắng dài bất chợt mưa tầm tã hay mưa nhiều bỗng một ngày nắng hửng. Các cụ bảo thời tiết tháng 9 đỏng đảnh như cô gái tuổi đôi mươi, lúc nắng như giữa mùa…