Chuối ngự Đại Hoàng
  • Hương Đào
  • May 10, 2016
  • Comments Off on Chuối ngự Đại Hoàng

Đến quê hương của Chí Phèo – Thị Nở và cũng là quê của nhà văn Nam Cao không phải để… ăn tô cháo hành năm xưa mà nên thưởng thức hương vị đặc trưng, quyến rũ của một sản vật nổi danh – chuối ngự. Khác với những loại chuối thông thường, chuối ngự…